Pressemelding / Press Release

Sist oppdatert: 02. aug 2021 Skrevet av: kleppelite

 

Pressemelding vedrørende trenersituasjonen i Klepp Elite

Nick Loftus har i dag valgt å trekke seg som hovedtrener for Klepp elite sitt elitelag. Klubb og trener er enige om å avslutte arbeidsforholdet.

Nick Loftus kom til Klepp januar 2017, som assistent for daværende hovedtrener Oliver Harder. Etter tre år som assistenttrener for Klepp Elite og hovedtrener for Klepp Academy tok Loftus over jobben som hovedtrener for Klepp Elite foran 2020 sesongen. Siden den gang har vi alle vært igjennom en periode sterkt preget av den pågående Covid-19 pandemien. De siste 18 månedene har vært særdeles krevende for alle og livet i en streng toppfotballprotokoll har vært veldig krevende. For Klepp har det vært fantastisk å ha en hovedtrener som Nick Loftus, som uansett situasjon, har gjort sitt aller ytterste for at Klepp skal prestere på et best mulig nivå.

2021 sesongen har så langt vært krevende. Som med det meste annet er dette et resultat av flere forskjellige faktorer. Usikkerhet knyttet til både seriestart, innreise for utenlandske spillere, skadesituasjon og tett kampprogram har alle påvirket 2021 sesongen. Etter en grundig prosess har Loftus konkludert med at han trekker seg som hovedtrener for Klepp Elite med umiddelbar virkning.

Dette er en avgjørelse tatt i samarbeid mellom klubb og trener. Begge parter har stor respekt for hverandre og Nick Loftus vil alltid være velkommen på Klepp Stadion. Hans arbeidsmoral, integritet og faglige kunnskap står som et eksempel til etterfølgelse for andre trenere. Vi i Klepp IL ønsker Nick Loftus alt hell og lykke i fremtiden.

Owe Salvesen trer inn som midlertidig hovedtrener ut 2021-sesongen.

På vegne av Klepp IL

Thomas Langholm Engen
+ 47 41514546
Daglig Leder
Klepp IL

 


Press Release regarding trainer situation in Klepp Elite

Nick Loftus has today chosen to withdraw from the position as head coach of Klepp Elite. Club and coach agree to terminate the working relationship.

Nick Loftus came to Klepp in January 2017, as assistant for then head coach Oliver Harder. After three years as assistant coach for Klepp Elite and head coach for Klepp Academy, Loftus took over as head coach for Klepp Elite ahead of the 2020 season. Since then we have all gone through a period strongly affected by the ongoing Covid-19 pandemic. The last 18 months has been very challenging for everyone and living in a strict elite football protocol has been very demanding. For Klepp it has been fantastic to have Nick Loftus as head coach, someone who no matter what the situation does everything in his powers for Klepp to perform at the highest level possible.

The 2021 season has been a challenging one. As with so much else there are several factors to this. The league getting postponed, uncertainty regarding travel restrictions for foreign players, the injury situation and a tight fixture list has all affected the results so far in the 2021 season. After a thorough process Loftus has concluded to step down as head coach for Klepp Elite with immediate effect.

This decision has been made in cooperation between club and coach. Both parties have the utmost respect for each other, and Nick Loftus will always be welcome at Klepp Stadion. His work ethic, integrity, and knowledge of football stands as an example to follow for other coaches. We wish Nick Loftus all the best for the future.

Owe Salvesen will take over as interim head coach for the remainder of the 2021 season.

On behalf of Klepp IL

Thomas Langholm Engen
+ 47 41514546
General Manager
Klepp IL