Greens: Jæren, Sandnes & Stavanger!

Utviklingsprosjekt for jenter 13-16år!

Sist oppdatert: 02. jan 2021 Skrevet av: kleppelite

 

         

GREENS: Jæren, Sandnes & Stavanger


◊Innhold:
– Beskrivelse & Hensikt
– Opplegg
– Treningstider
– Spond

– Spørsmål vi regner med å få +svar
– Samarbeidspartnere/ Sponsorer
– Kalender
– Kontakt oss


Beskrivelse

Klepp Elite, i samarbeid med NFF Rogaland, starter i februar opp med et utviklingsprosjekt med navn «Greens«. De mest lovende, ivrige og treningsvillige jentene i alderen 13-16 år i fylket sør for Boknafjorden samles for treninger fordelt på tre soner; Jæren, Sandnes og Stavanger.
I tillegg til treninger vil det arrangeres foredrag, kampsamlinger og kanskje til og med treningsleir/tur!

Hensikten med prosjektet er å tilføre en gratis ekstra treningsarena for jentespillere som virkelig ønsker å bli bedre, og som kanskje har et mål om å bli elitespiller på seniornivå en dag. Klepp Elite ønsker å bruke sin rolle som flaggskip for kvinnefotball i Sør-Rogaland til å ytterligere utvikle og løfte våre jentefotballmiljøer i nærområdet. Vi ønsker å bidra til kompetanseheving og sterkere utviklingssamarbeid med de lokale klubbene og legge til rette for både spiller- og trenerutvikling.

I dette utviklingsprosjektet vil vi ha fokus på læring, mestring, fotballglede og  ferdighetsutvikling. Samtidig vil vi dele og veksle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utviklingsmuligheter både for spillere og trenere. I samabeid med lokalklubbene så blir vi alle bedre!

Et velvalgt mål for oss i Klepp er å inspirere både spillere og trenere til å ta med videre erfaringer og læring inn i egen klubbhverdag, og på denne måten skape et enda større og bredere utbytte av hver økt!

Vil du være med å bidra som trener/ lagleder? Ta kontakt på 92681927 eller p.stangeland@kleppil.no


Opplegg

Treningsopplegget vil bli slik at vi deler opp alle de tre sonene (Jæren, Sandnes & Stavanger) inn i to grupper etter alder; Gruppe 1 er J13/14 og Gruppe 2 er J15/16 og disse trener annenhver uke til samme oppsatte tid.
(Slik: Jæren 1 og 2, Sandnes 1 og 2, Stavanger 1 og 2. Totalt 6 grupper på ca 25-30stk)

Treningsmodellen og retningslinjer kommer til å ta utgangspunkt i Landslagsskolen (NFF), i tillegg til at vi tar ibruk Klepp Elites egne treningsmetoder og gir rom for «kunstnerisk frihet» hos den enkelte trener. Våre trenere vil bestå av egne ansatte trenere, spillere på elitelaget, allierte trenere på samarbeidsklubber, og vi legger også tilrette slik at unge, ambisiøse og dyktige trenerspirer får mulighet til å få erfaring på feltet med påfølgende veiledning og refleksjon. I all hovedsak vil vi være 2-4 trenere på feltet til en hver tid.

Keepertrening vil for det meste foregå i «spill- motspill»- øvelser, der de får kamprealistiske utfordringer og er nødt til å beherske og spille med ball i beina. Av og til vil det bli rom for spesialisert keepertrening (skuddstopping, feltarbeid, distrubisjon) med egen keepertrener.

Med flere dyktige trenere på feltet, har vi gode muligheter for differensiering i øktene. Det vil gi riktig balanse mellom mestring og utfordringer- noe som vi vil være optimalt med tanke på trivsel og utvikling. Derfor vil masse av øktene foregå i 2-3 mindre grupper for å få bedre oppfølging, se mer til ballen og ikke minst minske nivåforskjellene hos jentene.

Treningsfokus, mål for økta samt. selve planen for økta vil være tilgjengelig for spillere/ trenere i tid før økten.

Både trenere og spillere på toppserielaget vil stå for foredrag og inspirerende ord i forkant av mange av øktene. Foredragene kan både være for spillere før økta, eller for trenere/foreldre midt i økta imens spillerne er ute og trener. Alt etter kapasitet og tid.

Eksempler på temaer i foredrag:
-Hva kreves av spilleren selv i hverdagen for å bli god? (Mat, trening, søvn, restitusjon)
-Hvordan jobbe mentalt i vanskelige perioder? (Skader, prestasjonsmotgang)
-Hvordan sette seg gode utviklingsmål og jobbe riktig med de
-Hvordan som trener bygge god treningskultur i et lag
-Hvordan som trener balansere belastning riktig for utøver/ lag

Det vil være mulig å komme med forslag om ønskete temaer å gå igjennom.


Treningstider

– Sted og tid kan bli flyttet, og vil bli informert om i god tid i SPOND.
– Under sesong vil mye foregå rundt toppseriekampene på Klepp Stadion.

Greens Sandnes trener fredag 17:30- 19:30 på Sandnes Idrettspark
(Østerhus Arena, Klepp Stadion og Stangeland Arena er aktuelle alternativer)

Gr.1 og Gr.2 trener altså annenhver fredag (Gr.1 starter fredag 7.februar).

Greens Jæren trener søndag kl.12:00- 14:00 på Klepp Stadion
(Espelandhallen, Norrønahallen, Undheimhallen er aktuelle alternativer)

Gr.1 og Gr.2 trener annenhver søndag (Gr.1 starter søndag 9.februar).

Greens Stavanger trener søndag kl. 17:00- 19:00 på Vaulenbanen
(Vardeneset, Klepp Stadion & Randaberg er aktuelle alternativer)

Gr.1 og Gr.2 trener annenhver søndag (Gr.1 starter søndag 9.februar)

De foreløpige spillerne listet opp på gruppene er tatt ut av Klepp Elite, utifra krets- og sonesystem, kjennskap fra egne arrangement og etter sterke anbefalinger fra klubber. 
Spillelistene og hospiteringsordninger vil være dynamiske til en viss grad- og alt skjer i dialog mellom TRENER og Klepp Elite.


Spond


Alle spillerlistene har en egen gruppekode for appen Spond.
For struktur, forutsigbarhet og for at trenere skal få planlagt økta så bra som mulig, så ber vi om at spillerne blir registrert og forfall/ oppmøte blir meldt på denne måten.

https://spond.com

Last ned i App Store på smarttelefon gratis.
-> Deretter gå inn på grupper og der det står «Har du en gruppekode?» Skriv inn koden på den aktuelle gruppa spilleren er i. Både foreldre og spillere kan meldes inn. Det viktigste er at vi har info om oppmøte og forfall.

Her er gruppekoder (Laglistene kommer lengre under i artikkelen):

Greens Jæren 1 (J13/14): GBMKS
Greens Jæren 2 (J15/16): YVLNW
Greens Sandnes 1 (J13/14): BEUKZ
Greens Sandnes 2 (J15/16): EFMRS
Greens Stavanger 1 (J13/14): WFZGF
Greens Stavanger 2 (J15/16): MOZYA


Spørsmål som sannsynligvis dukker opp:

Hvor mye koster det å være med?
– Dette er faktisk HELT GRATIS! Ved eventuelle turer og turneringer kan det muligens regnes med en liten egenandel.

Det er kretssamling samme dato, skal hun ikke komme?
– Nei hun skal stille på kretssamling hvis hun er tatt ut der. Den skal prioriteres hver gang. De som ikke er med på kretssamlingen stiller til vanlig trening.

Hva er spillerkriteriene for å være med?
Alder 13-16år (07-04-mod). Spilleren er eller har vært med i krets- og sonesystem eller har vist seg såpass godt fram for Klepp eller NFF Rogaland. Fysiske forutsetninger blir tatt hensyn til og vi ser på potensiale, innstilling og treningsiver. Vi ønsker å legge så godt til rette som mulig for utvikling. Hovedmålet er å bidra til livslang fotballglede, men som toppklubb vil vi også legge tilrette for muligheten til å utvikle morgendagens elitespillere på seniornivå. Derfor vil det bli en del differensiering, hospitering og en høy minsteterskel på konsentrasjon og innsats.

Helligdager og ferier, trener dere i dei?
– Ved god kommunikasjon så er det fullt mulig å trene sjølv i feriene så lenge det er et forsvarlig antall som møter opp. Når det kommer til helligdager, så KAN treningstidene flyttes på. Dette gjelder forsåvidt hele året, og derfor ber vi foreldre og spillere om å følge godt med på sharing-programmene. Ofte slår vi sammen grupper når det er mye forfall.

Jeg er trener for noen av jentene, og kunne gjerne tenkt meg å bidratt på feltet. Lar det seg gjøre?
– Vi setter stor pris på all hjelp og alle bidrag fra trenere og foreldre både på feltet og utenomsportslig (organisatorisk, matlagning, lagleder). Vi håper også på å få til trenings- og erfaringsturer. Så hvis det skulle være noen med interesse for å bidra så ikke nøl med å ta kontakt.
Til flere som gjør litt- jo bedre!

Kan «Kari Marie Olsen» fra «Øksnevad J14» være med å prøve seg på trening?
– Det er fullt mulig. Vi tar kanskje en liten referansesjekk, og vurderer antall på trening så vil det absolutt fort la seg gjøres. Det vil bli en del hospiteringsordninger fra klubbene. Anbefalinger og henvendelser SKAL komme fra trenere– ikke foreldre!

For øyeblikket har vi ganske store grupper, så rotasjon på jentene som blir sendt ut av klubbene er allerede hyppig brukt.

Er det bare treninger det er snakk om i prosjektet?
-Nei, det blir også kampsamlinger mellom sonene både med gruppene i sørfylket (Jæren, Sandnes, Stavanger) og i Haugesund-området. Vi håper også etterhvert å få igang noen turer både for treninger, kamper og kanskje turnering.

Hvorfor er ingen fra Viking FK med på Greens?
-Viking har samarbeid og avtale med Klepp om Greens og vil være med på kampsamlinger og diverse i ny og ned. De følger ikke det faste opplegget, men det legges tilrette for et så godt og helhetlig tilbud og involvering som mulig også for Viking-jentene. Dette pågrunn av at deres egen veldrivende klubbhverdag krasjer litt med treningstider hos Greens.

Flere spørsmål og svar blir skrevet opp etterhvert som de dukker opp.


Samarbeidspartnere/ Sponsorer

For å kunne ha råd til å drifte dette så godt som ønsket og kanskje til og med ekspandere tilbudet, så er vi nødt til å ha midler i ryggen.
Vi ser et stort og positivt potensiale i prosjektet og ønsker å skape noe stort! Alt støtte settes stor pris på.

Har du/ ditt firma lyst til å sponse utviklingsprosjektet vårt?
Ta kontakt med markedssjef hos Klepp IL, Einar Braut på tlf. 95982715 eller på mail einar.braut@kleppil.no

Vi vil ha gode muligheter for profilering og reklame både på drakt, nettside, sosiale medier og under trening/kamp.


Kalender

Info kommer


Kontakt oss

Spørsmål og hendvendelser tas direkte på telefon 92681927 eller på mail p.stangeland@kleppil.no