Styre Klepp Elite

Sist oppdatert: 21. mar 2019 Skrevet av: kleppelite

 

Styreleder: Else Karin Stangeland – 92042851 – else@ideka.no
Styremedlem: Per Harald Pedersen – 41227717 – perharp@yahoo.no
Styremedlem/Sportslig Leder: Tor Åge Risnes – 92817769 – tor.age.risnes@klepp.kommune.no
Styremedlem: Silje Thorsen – 98018372 – silje.thorsen@hotmail.com
Styremedlem: Monica Hermansen – 47612821 – monica.hermansen@bufab.com
Elite hovedtrener: Olli Harder – 90281298 – olli.harder@kleppil.no
Elite ass.trener: Nick Loftus – nick.loftus@kleppil.no
Elite keepertrener: Geir Håkon Valland – geirhv@gmail.com