Permitteringer Klepp IL

Grunnet den ekstraordinære situasjonen coronaepidemien har skapt må Klepp IL permittere ansatte.

Sist oppdatert: 19. mar 2020 Skrevet av: kleppelite

 

All idrett på både bredde og elitenivå er innstilt til tidligst mai måned. Når vi følger dagens mediebilde og signalene fra Folkehelseinstituttet er det rimelig å anta at det vil ta enda lenger tid før vi er tilbake til noe vi kan kalle normaltilstand.

Dette setter klubben i en veldig vanskelig økonomisk situasjon. Per dags dato har klubben lidd økonomiske tap på 450 000 kroner i tapte inntekter og dette tallet vil øke jo lengre tid det tar før vi er i gang med aktiviteter.

Som en følge av dette har klubben valgt å permittere ansatte. Vi ser stadig flere klubber i Toppserien, samt andre idretter vi kan sammenligne oss med, permittere alle sportslige ansatte 100%. I Klepp Elite har vi fremdeles krav til egentrening blant spillere og dette gjør at vi permitterer sportslige ansatte 80%, både trenere og spillere. Permitteringene vil tre i kraft med umiddelbar virkning. Unntatt fra permittering er de utenlandske spillerne da de ikke har krav på dagpenger under permittering og idrettslaget kan ikke frata ansatte hele sitt inntektsgrunnlag.

Klubben har gjort permitteringer også i andre deler av idrettslaget. Dette inkluderer Fotball Bredde, Håndball samt i administrasjonen. Klubbens styre vil løpende gjøre vurderinger om ytterligere permitteringer, men klubbens førsteprioritet er å komme i gang igjen med aktiviteter så fort som mulig.

 

Jarl Haugland
Styrelder

Thomas Langholm Engen
Daglig Leder