Klepp Akademi 2022

Spillere

Støtteapparat

– Ove Sele Utviklingsansvarlig & trener

– Bjarte Hovland Utviklingsansvarlig & trener

– Jarl Roth Assistenttrener

– Preben Stangeland Akademi- & rekrutteringsansvarlig

– Anders Mattingsdal Keepertrener & assistenttrener

– Per Olav Roos Assistenttrener & oppmann Klepp 3

– Maria Hiim Medisinsk koordinator og fysioterapeut (A-lag & Akademi)

– Astrid Nedrebø Oppdame Klepp 2 og J19 NM